Copyright

Copyright regels op foto’s
 • Respecteer het auteursrecht op foto’s.
 • Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gebruiken.
 • Vertrouw niet op de mededeling van anderen.
 • Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van een foto.
 • Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding.
 • Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.
 • Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen.
 • Gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is.
 • Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij een foto.
 • Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf.
 • Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben.
 • Vraag ook hun toestemming voor gebruik.
 • Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie.

Bron Burafo

Contact:

info@htvdberg.nl


Laatst aangepaste pagina’s